سرور مجازی لینوکس - Open VZ

Plan A - OpenVZ

پردازنده = 1core 3.40GHz

رم = 512 مگابایت

هارد دیسک = 20 گیگابایت

ترافیک = ماهانه 600 گیگابایت

آیپی اختصاصی = 1 عدد

محل سرورها = کشور آلمان

دسترسی root به سرور مجازی

Plan B - OpenVZ

پردازنده = 2core 3.40GHz

رم = 1024 مگابایت

هارد دیسک = 40 گیگابایت

ترافیک = ماهانه 800 گیگابایت

آیپی اختصاصی = 1 عدد

محل سرورها = کشور آلمان

دسترسی root به سرور مجازی

Plan C - OpenVZ

پردازنده = 3core 3.40GHz

رم = 2048 مگابایت

هارد دیسک = 80 گیگابایت

ترافیک = ماهانه 1400 گیگابایت

آیپی اختصاصی = 1 عدد

محل سرورها = کشور آلمان

دسترسی root به سرور مجازی

Plan D - OpenVZ

پردازنده = 4core 3.40GHz

رم = 3072 مگابایت

هارد دیسک = 200 گیگابایت

ترافیک = ماهانه 2000 گیگابایت

آیپی اختصاصی = 1 عدد

محل سرورها = کشور آلمان

دسترسی root به سرور مجازی

Plan E - OpenVZ

پردازنده = 5core 3.40GHz

رم = 4096 مگابایت

هارد دیسک = 300 گیگابایت

ترافیک = ماهانه 3000 گیگابایت

آیپی اختصاصی = 1 عدد

محل سرورها = کشور آلمان

دسترسی root به سرور مجازی