ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 فروش و مالی

سوالات قبل از خرید و کلیه مسائل مالی

 پشتیبانی فنی

سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات ارائه شده

 دامنه ها

امور مرتبط با دامنه های ایرانی و بین المللی

 مدیریت سرور

درخواست پشتیبانی كاربران سرورهاي مجازي/اختصاصي

 طراحی وب سایت

درخواست و مشاوره طراحی و توسعه سیستم های تحت وب

 حقوقی

دریافت شکایات, پیشنهاد ها و انتقادات